WINTERWERP

Home

Een aantal jaar geleden deed ik een onderzoekje naar de herkomst van de voornamen van mijn oma Anna Martha Gonda Sterringa-Winterwerp, naar wie ik vernoemd ben. Dat is uitgelopen op een echt Winterwerp-stamboomonderzoek met voorlopig de volgende resultaten:

Afstamming
Alle Winterwerpen in Nederland, Amerika, Duitsland, AustraliŰ en elders zijn afstammelingen van Johann Philip Winterwerp en zijn tweede vrouw Anna Metta Kunegunda Neslau (Nessler, Ne▀ler). Hij was soldaat en was afkomstig uit Nassau, Palts, Duitsland; zij kwam uit Bremen, Noord-Rijnland-Westfalen, Duitsland. Ze trouwden in 1794 in Groningen en kregen vijf zoons van wie twee heel jong overleden evenals de oudste zoon en de enige dochter uit zijn eerste huwelijk. De Winterwerp-afstamming gaat via de jongste twee zoons: Pieter Winterwerp 1800-1851 (handel) en Johan Christian Winterwerp 1803-1879 (onderwijs). Het nageslacht van hun oudere broer Georg Andreas Winterwerp 1796-1834 (leger) is in 1892 in mannelijke lijn uitgestorven. De broers hadden een hechte band, vernoemden zoons naar elkaar; ook de vrouw van ÚÚn van de broers werd vernoemd. Verder gingen ze voor elkaar naar de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van overlijden in het gezin.
De Amerikaanse tak bestaat sinds 1900 en de Duitse sinds 1906. In de jaren 1960 emigreerden een paar zusters Winterwerp naar AustraliŰ.
Onderlinge verbintenissen komen nauwelijks voor behalve dat de eerste vrouw van Johan Christian 1803 een tante was van de tweede.

Namen
Johann Philip Winterwerp heeft mogelijk zijn naam ontleend aan het dorp Winterwerb in de buurt van Nassau. Hij schreef zelf zijn naam afwisselend als Winterwerp met -p en als Winterwerb met -b. De familienaam Neslau (Nessler, Ne▀ler) veranderde in Groningen in Nesselaar en zelfs Snesselaar, de voornamen Anna Metta Kunegunda in Anna Martha Gondagonda. Dit bleven populaire namen in de familie evenals die van twee andere Winterwerp-echtgenotes, Dolfien Rigter en Christina Margrieta Heikens. De laatste was vernoemd naar de eerste en de tweede vrouw van haar legendarische grootvader Geert Adriaans Boomgaard 1788-1899, soldaat onder Napoleon. Bij de zoons Winterwerp komen nog steeds de namen Johan Christian, Pieter, Johan Philip en Hendrik K÷hler voor: Johan Christian en Hendrik K÷hler vooral in de onderwijstak. De voornamen Hendrik K÷hler kwamen in de familie door een belofte van een Winterwerpvoorvader aan een mede-soldaat (sgt Johann Rudolph K÷hler?).

Lopend onderzoek
De relatie met Philippe Winterwerp, die in 1810 in Boxmeer overleed, en met Johannes Antonius Winterwerp die in 1768 en 1774 in Maastricht dochters liet dopen, moet nog nader onderzocht worden.
Zo÷ok de relatie met Engel Nesla (Neslouw) uit Bremen die in 1757 en 1761 in Amsterdam kinderen liet dopen en er in 1766 en in 1774 in het huwelijk trad. In 1766 tekende zij met een kruisje en in 1774 met 'Enggal Na▀ler'.

Voorouders in beeld

Voorouders in geschrift

Winterwerb gemeente website

Winterwerp in Volkstelling 1947

Gondagonda boom

Winterwerp genealogie tekst + index , tableau +kaart , boom

Winterwerp-Waalkens kwartierstaat tekst + index , tableau + kaart

Home